Boleslav Chrabrý

Boleslav Chrabrý

český kníže, polský kníže a král