Rudolf ll.

Rudolf ll.

český a uherský král, římskoněmecký císař